Voditeljica Mateja Moser

  zm2

Uz zbirku skulptura, s vremenom dobiva na značenju i vrlo vrijedna kolekcija medalja i plaketa, koja je izdvojena u samostalnu muzejsku zbirku. Njena vrijednost i značaj potvrđeni su pokretanjem izložbe Trijenale medaljerstva i male plastike – memorijal Ive Kerdića, koja se tradicionalno održava od 1980. godine. Od samoga početka Kerdićev memorijal egzistira kao jedinstvena umjetnička priredba kojom se mala plastika i medaljerstvo (ono suvremeno kao i ono koje ulazi u povijest umjetnosti)  predstavljaju na najvišem nacionalnom nivou.
Izrazito dragocjen dio ove zbirke čini donacija plaketa i medalja iz privatne kolekcije koju je stvarao i oblikovao Zorislav Dragutinović, jedan od tri sina Dragutina Neumana, zaslužnog građanina grada Osijeka početka dvadesetog stoljeća i vlasnika zgrade u kojoj je danas muzej. U grad i Muzej zbirka je došla iz Švicarske, gdje je poslije rata živio i umro Zorislav Dragutinović, 1985. godine. I druge su medalje tog vremena, vatikanske, talijanske i francuske iznimnog značenja i vrijednosti. Zapravo, cijela je zbirka slijed “krugova užeg interesa koje je odabrala unutrašnja estetska i vrijednosna intencija donatora” zaključno sa vrijednim djelima vremena rađanja medaljerstava dvadesetog stoljeća u središtima srednjoevropske kulture među kojima je  važno mjesto  hrvatskih kipara Rudolfa Valdeca, Roberta Frangeš Mihanovića, Ivana Meštrovića i Ive Kerdića posebno vrijedno zastupljenih u zbirci.

 

                                zm                                                                                                        PisanelloAntoniodiPuccio


 

 

Kao najvrjedniji primjerak iz ove kolekcije, ističe se medalja LEONELLVS MARCHIO ESTENSIS iz XV. stoljeća, rad Il Pisanella (Antonio di Puccio di Cerreto, 1395.-1455.). Medalja je to iznimne rijetkosti i vrijednosti, djelo autora “začetnika medaljerskog medija”. Medaljerska donacija Zorislava Dragutinovića cjelovito je predstavljena na IX. Triennalu medaljerstva i male plastike, 2007. godine. Ovaj postav sa reprodukcijama bio je korak dalje u predstavljanju zbirke na putu konačne stručne obrade i nadasve kulturne afirmacije njezinih vrijednosti.