Voditeljica Valentina Radoš

Fundus Muzeja likovnih umjetnosti sadrži ukupno skoro šest tisuća predmeta, čuvanih te kronološki i materijalno podijeljenih unutar nekoliko zbirki. Najbrojnija je svakako Zbirka Crteži i grafike prve polovice 20. stoljeća kao najbrojnija zbirka unutar muzejskog fundusa sadrži više od 2.000 premeta, od čega najveći dio čine djela Hrvatskih umjetnika, koji su najviše zastupljeni i u cjelini fundusa Muzeja likovnih umjetnosti. Zbirka u velikom predstavlja presjek i pregled hrvatske povijesti umjetnosti prve polovice prošlog stoljeća, naravno, sa snažnim akcentom na regionalne umjetnike i kolekcionare, što iz Osijeka, što šire. Među najznačajnijim umjetnicima ubrajaju se neki od začetnika hrvatske moderne – Miroslav Kraljević, Ljubo Babić i Menci Clement Crnčić. Također vrijedne skupine unutar zbirke čine radovi osječkih i slavonskih autora kao što su Ivan Rein, Kornelije Tomljenović, Vladimir Filakovac, Josip Leović, Jovan Gojković, Ivan Roch te Hella Reymann. Unutar zbirke postoji i jedna manja skupina radova stranih autora koju čine grafike autora prvenstveno njemačkih govornih područja Europe.