Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba..
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11), ravnateljica Muzeja likovnih umjetnosti
Kontakt podaci djelatnika.
Korištenje osobnih podataka

Muzej likovnih umjetnosti

Tel: 031/251-280; 251-287; 251-288

Fax: 031/251-281

email: mlu@mlu.hr

OIB: 19872442344

Izjava o pristupačnosti

Adresa

Europska avenija 9
Europska avenija 9
31000 Osijek
31000 Osijek

Radno vrijeme

Obavijest
Muzej likovnih umjetnosti je zatvoren za posjetitelje do 14. prosinca 2023. godine u 19.00 sati kada otvaramo izložbu DANTEOVA BOŽANSKA KOMEDIJA U CRTEŽIMA MIRKA RAČKOG/iz fundusa Kabineta grafike HAZU.